Presă

Click aici pentru statistici despre sistemul tichetelor de masa!  Pentru orice informații, vă rugăm să ne contactați la office@apet-romania.ro  

Valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă: 450 lei

ORDIN Nr. 1619/2018 din 2 mai 2018
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2018
EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 15 mai 2018

Având în vedere prevederile:
– Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

ART. 1
Pentru semestrul I al anului 2018, începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificările ulterioare, este de 450 lei.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu