Presă

Click aici pentru statistici despre sistemul tichetelor de masa!  Pentru orice informații, vă rugăm să ne contactați la office@apet-romania.ro  

Valoarea nominala maxima a unui tichet de masa a fost stabilita la 15 lei

Începând cu luna decembrie 2016, valoarea nominală a tichetului de masă s-a majorat, de la 9,57 lei la 15 lei.

Noua valoare nominală maximă a tichetelor de masă a fost stabilită prin Legea nr. 218 / 2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în  Monitorul Oficial nr. 931/2016

LEGE Nr. 218/2016  pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 931 din 18 noiembrie 2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. I
Alineatul (1) al articolului 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 3
(1) Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 15 lei la data aplicării prevederilor prezentei legi.”
ART. II
Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. III
Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR