Presă

Click aici pentru statistici despre sistemul tichetelor de masa!  Pentru orice informații, vă rugăm să ne contactați la office@apet-romania.ro  

Valoarea nominala maxima a tichetelor de masa de la 1 aprilie : 20 de lei

Incepand cu data de 1 aprilie, valoarea maxima a tichetelor de masa care poate fi acordata salariatilor este de 20 de lei.

 

LEGE Nr. 24/2020  pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

EMITENT:     PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 20 martie 2020

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ART. I

Articolul 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 14

Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 20 de lei.”

ART. II

Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care prezenta lege se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ION-MARCEL CIOLACU

 

  1. PREŞEDINTELE SENATULUI,

TITUS CORLĂŢEAN

 

Bucureşti, 20 martie 2020.

Nr. 24.

 

—————