Presă

Click aici pentru statistici despre sistemul tichetelor de masa!  Pentru orice informații, vă rugăm să ne contactați la office@apet-romania.ro  

Valoarea nominala indexata a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017 este 15,09

ORDIN nr. 1852/2017 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017

Ministrul muncii și justiției sociale numit în funcție în baza Decretului Președintelui României nr. 608 din 29 iunie 2017 pentru numirea Guvernului României,
Având în vedere prevederile:
– Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare,
– Legii nr. 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă,
– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind  denominarea monedei naționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare,
– art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015, în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,
emite următorul ordin:

Art. 1. – Pentru semestrul II al anului 2017, începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, și ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările
ulterioare, nu poate depăşi cuantumul de 15,09 lei.
Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii şi justiţiei sociale
Lia-Olguţa VASILESCU