Presă

Click aici pentru statistici despre sistemul tichetelor de masa!  Pentru orice informații, vă rugăm să ne contactați la office@apet-romania.ro  

Valoarea nominala indexata a unui tichet de masă aplicabila pana in luna martie 2020: 15,18 lei

ORDIN Nr. 2892/1253/2019 din 3 septembrie 2019 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2019
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Nr. 2.892 din 3 septembrie 2019
MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE
Nr. 1.253 din 21 august 2019
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 23 septembrie 2019

Avand in vedere prevederile:
– Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018;
– Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2006, cu completarile ulterioare,
in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 17 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice si ministrul muncii si justitiei sociale emit urmatorul ordin:

ART. 1
Pentru semestrul II al anului 2019, incepand cu luna octombrie, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018, nu poate depasi cuantumul de 15,18 lei.
ART. 2
Valoarea nominala stabilita la art. 1 se aplica si pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2020, respectiv februarie 2020 si martie 2020.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii si justitiei sociale,
Marius-Constantin Budai