Presă

Click aici pentru statistici despre sistemul tichetelor de masa!  Pentru orice informații, vă rugăm să ne contactați la office@apet-romania.ro  

Valoarea nominala a tichetului de masa creste la 20,01 lei

ORDIN Nr. 2876/1452/2020 din 21 octombrie 2020 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE  Nr. 2.876 din 21 octombrie 2020
MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr. 1.452 din 30 septembrie 2020
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 23 octombrie 2020

Având în vedere prevederile:
– Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018;
– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

ART. 1
Pentru semestrul II al anului 2020, începând cu luna octombrie 2020, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, nu poate depăşi cuantumul de 20,01 lei.
ART. 2
Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică şi pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2021, respectiv februarie 2021 şi martie 2021.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Ioan Burduja,
secretar de stat

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru