Presă

Click aici pentru statistici despre sistemul tichetelor de masa!  Pentru orice informații, vă rugăm să ne contactați la office@apet-romania.ro  

Valoarea nominala a tichetului de cresa este de 470 lei

ORDIN Nr. 2810/1352/2020  privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2020
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE  Nr. 2.810 din 1 octombrie 2020
MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr. 1.352 din 3 septembrie 2020
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 23 octombrie 2020

Având în vedere prevederile:
– Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

ART. 1
Pentru semestrul II al anului 2020, începând cu luna octombrie 2020, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, este de 470 lei.
ART. 2
Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică şi pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2021, respectiv februarie 2021 şi martie 2021.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Vasile-Florin Cîţu

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru