Presă

Click aici pentru statistici despre sistemul tichetelor de masa!  Pentru orice informații, vă rugăm să ne contactați la office@apet-romania.ro  

Valoarea indexata care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2023: 210 lei/luna/ 420 de lei/eveniment

Ordinul nr. 2.540/3.452/2023pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2023

EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 2.540 din 12 septembrie 2023
  • MINISTERUL CULTURII Nr. 3.452 din 29 septembrie 2023

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 5 octombrie 2023

Având în vedere prevederile art. 32 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor și ministrul culturii emit următorul ordin:

Articolul 1

(1) Pentru semestrul II al anului 2023, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de maximum 210 lei/lună, respectiv de maximum 420 de lei/eveniment.

(2) Valoarea nominală stabilită la alin. (1) se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2024, respectiv februarie și martie 2024.

Articolul 2 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul finanțelor,
Marcel-Ioan Boloș
p. Ministrul culturii,
Diana-Ștefana Baciuna,
secretar de stat