Presă

Click aici pentru statistici despre sistemul tichetelor de masa!  Pentru orice informații, vă rugăm să ne contactați la office@apet-romania.ro  

Asociația Profesională a Emitenților de Tichete din România apreciază că valoarea nominală a unui tichet nu se încadrează în domeniul de aplicare a TVA

Asociația Profesională a Emitenților de Tichete din România apreciază că valoarea nominală a unui tichet nu se încadrează în domeniul de aplicare a TVA

Asociația Profesională a Emitenților de Tichete din România (APET), asociație ce are ca scop principal promovarea intereselor profesionale ale membrilor și partenerilor săi implicați în sistemul de tichete valorice (tichete de masă, tichete cadou, vouchere de vacanță, tichete sociale pentru grădiniță, tichete de creșă etc.), a luat act de opiniile exprimate în presă de doi consultanți fiscali referitoare la schimbarea regimului TVA aplicabil cupoanelor valorice (vezi articolele publicate de Mediafax în data de 6 septembrie 2018, Ziarul Financiar în data de 17 septembrie 2018 și Ziarul Financiar în data de 25 septembrie 2018).

Așa cum se menționează și în articole, se află în dezbatere publică un proiect de lege privind modificarea Codului fiscal ce vizează transpunerea în legislaţia națională a unei directive europene referitoare la tratamentul privind TVA aplicabilă cupoanelor valorice. Proiectul de lege definește cupoanele valorice în general, precum și cupoanele cu utilizare unică și cupoanele cu utilizări multiple, și stabilește regimul TVA aplicabil celor două categorii de cupoane valorice. Astfel, în cazul cupoanelor cu utilizare unică, se colectează TVA la momentul transferului cupoanelor, iar în cazul cupoanelor cu utilizări multiple, se colectează TVA la livrarea bunurilor sau la prestarea serviciilor la care se referă cuponul valoric.

 “Nici textul directivei, nici cel al proiectului de lege nu fac o referire expresă la tichetele de masă sau la voucherele de vacanță. Înțelegerea noastră este că majoritatea consultanților fiscali care au analizat textele în discuție consideră că regimul TVA aplicat tichetelor de masă sau al voucherelor de vacanță nu se va schimba, deoarece acestea nu îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrate în categoria cupoanelor valorice cu utilizare unică așa cum sunt definite în proiectul de lege. Astfel, pentru ca un cupon să fie cu utilizare unică, trebuie să se cunoască TVA-ul aplicabil la momentul emiterii sale, or în cazul tichetelor de masă și al voucherelor de vacanță TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii nu este cunoscută în momentul emiterii cuponului valoric, existând atât comercianți plătitori de TVA, cât și comercianți neplătitori de TVA, ceea ce le exclude din aria cupoanelor valorice cu utilizare unică.” a declarat Elena PAP, Presedinte al APET.

 De asemenea, Statul Român a făcut deja o calificare a tichetelor de masă ca fiind cupoane cu utilizare multiplă (vouchere cu scop multiplu – a se vedea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015), menționând că valoarea nominală a tichetelor de masă nu este taxabilă cu TVA, iar dispozițiile actuale de transpunere a Directivei nu ar trebui să declanșeze nicio modificare a tratamentului TVA aplicabil tichetelor de masă.

 APET își exprimă convingerea că aspectele semnalate vor fi clarificate în procesul de consultare publică pentru a se evita orice incertitudine legată de interpretarea și aplicarea legii după intrarea în vigoare.

Despre APET

Asociația Profesională a Emitenților de Tichete (APET) reunește principalii trei emitenți de tichete valorice din România – Edenred, Sodexo și Up România. De la înființarea sa în 2004, APET s-a implicat în dezvoltarea sistemului de tichete din România : tichete de masă, tichete cadou, tichete/vouchere de vacanță, tichete sociale și tichete de creșă. Prin activitatea sa, APET își propune să susțină și să promoveze interesele profesionale ale membrilor și partenerilor săi implicați în sistemul de tichete.