Proiecte

Studiu APET 2015: Impactul macroeconomic al cresterii valorii tichetelor de masa

Studiul arăta faptul că tichetele de masă sunt un instrument eficient pentru motivarea angajaților și pentru sprijinirea afacerilor și că beneficiile acestora cresc pe măsură ce valoarea lor nominală crește.

Analiza inclusa in prezenta lucrare acoperă trei mari teme:

Studiu GEA 2015♦ Descrierea situațiilor din diferite țări europene în ceea ce privește utilizarea tichetelor de masa ca instrument de creare a unui impact pozitiv asupra performanței angajaților și de stimulare a sectorului întreprinderilor, ca principale motoare ale dezvoltării economice. Această secțiune oferă o imagine de ansamblu a  contextului internațional.

♦ A doua temă prezintă sistemul tichetelor de masă din România și legăturile dintre tichetele de masă și indicatori macroeconomici cheie, pentru a sublinia relația directă dintre valoarea nominală a tichetelor de masa și efectele benefice la nivel social șieconomic pe care le generează. Sunt prezentate, totodată, opiniile principalilor factori implicați în lanțul valoric al tichetelor de masă – angajatori, angajați și comercianți de produse alimentare/restaurante – cu privire la utilitatea acestora în contextul economic actual.

♦ Partea cea mai importantă a studiului este reprezentată de analiza din perspective multiple a impactului generat de creșterea valorii nominale a tichetelor de masă în România. Această secțiune este menită să arate efectele sociale și economice în cazul creșterii valorii nominale a tichetelor de masă. Trei scenarii sunt testate prin modele econometrice  cu privire la impactul financiar asupra bugetului general consolidat – TVA colectat de către stat, impozitul pe profit plătit de către comercianții cu amănuntul și producătorii de alimente, impozitul pe venit plătit de către angajați. Scenariile au luat în calcul și impactul  reducerii nivelului actual al TVA la alimente. Printre aspectele generatoare de efecte indirecte au fost luate în considerare următoarele: beneficiile din diminuarea economiei subterane, creșterea contribuției industriei alimentare la PIB, performanța angajaților, susținerea dezvoltării sectorului întreprinderilor și creșterea consumului.

Analiza datelor este aprofundată printr-un sondaj statistic desfășurat în rândul angajaților, angajatorilor și comercianților de produse alimentare/restaurante, care confirmă, de asemenea, percepția general pozitivă privind utilizarea tichetelor de masă și avantajele acestora.

Consulta aici Studiul Impactul Macroeconomic al cresterii valorii tichetelor de masa in Romania

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la: office@apet-romania.ro