Proiecte

Impactul macroeconomic al creșterii valorii tichetelor de masă în România

Studiu 2013Studiul “Impactul Macroeconomic al creșterii valorii tichetelor de masă în România -2013” oferă o evaluare a impactului macroeconomic al creșterii valorii nominale a tichetelor de masă din România.

Acest exercițiu arată că, în urma crizei financiare și într-un mediu economic stabil și resurse limitate, tichetele de masă sunt un instrument valoros pentru creșterea beneficiilor angajaților și sprijinirea afacerilor.

Tichetele de masă pot fi văzute ca instrumente ale politicii sociale folosite de companii și de stat pentru a oferi beneficii sub formă de indemnizații sociale angajaților lor, ele descurajează munca la negru, susțin activitatea economică și crearea de locuri de muncă. În plus, utilizarea lor conduce la o productivitate a muncii mai mare, angajați sănătoși și susține consumul casnic și colectarea suplimentară de TVA. Dovezile arată că, cu cât suma primită de angajat sub formă de tichete de masă este mai mare, cu atât mai multe sunt beneficiile.

Analiza include trei teme principale. Prima temă prezintă o imagine de ansamblu a diferitelor sisteme de tichete de masă din întreaga lume, include exemple și evidențiază legătura directă dintre valoarea tichetelor de masă și beneficiile socio-economice pe care le generează, cea de-a doua secțiune oferă o analiză în profunzime a tichetelor în România, în timp ce cea de-a treia temă oferă dovezi cu privire la efectele creșterii valorii nominale a tichetelor de masă. Prin utilizarea unui model econometric și a unei analize de scenarii, a fost demonstrat efectul general pozitiv în ceea ce privește creșterea veniturilor la bugetul general consolidat, TVA colectat de stat, impozitul pe venit plătit de către angajați, alte aspecte generatoare de efecte indirecte.

Rezultatele datelor analizate arată că, în România, valoarea reală a tichetelor de masă a scăzut de-a lungul timpului ca rezultat al neindexării cu indicele prețului de consum (IPC) în fiecare semestru, așa cum fusese inițial plănuit. În plus, dacă în condițiile actuale valoarea nominală a tichetelor de masă ar crește cu 1% atunci veniturile totale colectate la bugetul de stat vor crește cu 1,58%, ceea ce dovedește că până și o majorare mică este benefică. Acest lucru înseamnă că, dacă numărul de utilizatori și numărul tichetelor de masă rămân constante (Scenariul 1), există un impact direct și indirect pozitiv asupra bugetului de stat printr-o schimbare a valorii nominale a tichetelor. În cazul în care numărul de utilizatori va urma același tipar ca și economia în ansamblu (Scenariul 3), veniturile statului vor fi chiar mai mari decât în cazul Scenariului 1. Cel de-al doilea scenariu arată că, pentru a maximiza efectele veniturilor la bugetul de stat, creșterea valorii nominale este o opțiune mai bună decât creșterea numărului de tichete prin lărgirea numărului de utilizatori.

O creștere în valoare nominală a tichetelor de masă ar aduce, în afară de venituri mai mari la buget, beneficii sociale și economice pentru angajați și angajatori. În cazul angajatorilor, tichetele de masă sunt un mecanism de micșorare a taxelor plătite la stat, o metodă de manifestare a responsabilității sociale și un instrument motivațional, în timp ce pentru angajați, tichetele de masă reprezintă o creștere a puterii de cumpărare, un mijloc de motivație și un mijloc de îmbunătățire a calității vieții și sănătății.

Consultati aici Studiul Impactul macroeconomic al cresterii valorii tichetelor de masa 2013

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la: office@apet-romania.ro

POATE ESTI INTERESAT SI DE

ANALIZA privind perceptiile, evaluarile, atitudinile, comportamentul de utilizare si motivatiile specifice privind sistemul voucherelor de vacanta din Romania

Ordonanţa de Urgenţă nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă a vizat  introducerea tichetelor de vacanţă, ca măsură în favoarea angajatului, căruia îi cresc veniturile reale, şi în favoarea angajatorului, care are posibilitatea şi este stimulat să acorde angajaţilor, alături de salariu, vacanţe în ţară, prin intermediul tichetelor de vacanţă, cu rol de recuperare a capacităţii de muncă, de creştere a productivităţii muncii salariatului şi de motivare a acestuia pentru a-şi menţine calitatea de salariat în respectiva întreprindere, ceea ce va genera stabilitate şi eficienţă mărite.Pentru analizarea impactului pe care sistemul voucherelor de vacanta il are in Romania și evidentierea efectelor generate din implementarea acestuia,  Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), în colaborare cu APET (Asociația Profesională a Emitenților de Tichete), FIHR (Federația Industriei Hoteliere din România), ANAT (Asociatia Nationala a Agențiilor de Turism din România), FPTR (Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc) și cu sprijinul partenerilor media și partenerilor instituționali (confederații/federații sindicale precum și autorități publice) a realizat în perioada 17.09-20.11.2018 un amplu sondaj privind opinia salariaților, angajatorilor, agențiilor turistice și structurilor de primire turistice în acest domeniu.Analiza realizată s-a bazat pe date statistice oficiale și pe patru chestionare, completate on-line și pe bază de interviu telefonic asistat de calculator (CATI), pe un eșantin reprezentativ, care au vizat centralizarea percepțiilor, evaluărilor, atitudinilor privind sistemul de vouchere de vacanță din România, comportamentului de utilizare și motivațiilor specific pe fiecare grup vizat, respectiv: beneficiari - angajați din sectorul public și privat (572 de respondenți), angajatori din sectorul public și privat agenții de turism (110 respondenți) si  agenții de turism și hoteluri, case de oaspeți/pensiuni (190 de respondenți).Analiza realizată de CNIPMMR a avut drept obiectiv sa ofere autoritatilor publice si tuturor partilor interesate informatii privind modul in care sistemul voucherelor de vacanta isi aduce contributia la bugetului de stat, la  dezvoltarea economiei locale si la combaterea economiei subterane, concluziile generale fiind că sistemul voucherelor de vacantă:1. contribuie la dezvoltarea turismului și la redescoperirea României, ca ramura a economiei cu un potential de dezvoltare strategic, adoptarea de politici publice de susținere a turismului aducând beneficii importante și asigurând redescoperirea Romania ca destinație preferată de vacanță;are un impact important financiar asupra bugetului consolidat, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung - beneficiile financiare totale, directe și indirecte, pentru bugetul de stat (incluzând în acest termen și bugetul asigurărilor sociale/sănătate) se ridică la un nivel de 45-50% din valoarea voucherelor emise, la nivelul anului de emitere a voucherelor. La acest efect se adaugă și beneficiile din anii următori acordării voucherelor, elementul cu cel mai semnificativ impact în acest sens fiind dezvoltarea capacităților de cazare prin investițiile realizate în domeniul turismului; recuperarea investiției realizate (prin emiterea voucherelor de vacanță într-un anumit an calendaristic) este amortizată într-un termen de aproximativ 2 ani (anul în care au fost emise și anul imediat următor); 2. are un impact semnificativ in dezvoltarea turismului pe regiuni și asupra dezvoltarii economiei locale prin:2.a) stimularea dezvoltarii turismului si a cresterii numarului de turisti care au calatorit si implicit de crearea de noi locuri de munca  in acest sector de activitate2.b) stimularea dezvoltarii sectorului de restaurante si servicii de agrement, prin datorita cresterii numarului de turisti  si implicit crearea de noi locuri de munca in acest sector de activitate;2. c)creșterea sumelor disponibile pentru investiții în turism și dezvoltarea unei oferte variate de servicii; 3. are un impact determinant asupra reducerii economiei subterane prin:3.a) incurajarea angajatorilor de a incheia contracte de munca, pentru a beneficia de avantajele fiscale oferite de voucherele de vacantaincurajarea comerciantilor din turism sa isi declare veniturile prin includerea acestora in reteaua de afiliere la sistem, implicit declarand sumele provenite din utilizarea voucherelor de vacanta si platind taxe 4. are un semnificativ impact social, determinând:4.a ) cresterea numarului de locuri de munca create ca urmare a generarii cresterii activitatii in diferite sectoare de activitate: producerea de alimente, comert de alimente, servicii de alimentatie publica, servicii de agreement, transport, etc.;4. b) cresterea productivitatii muncii si a motivatiei angajatilor;4. c) recuperarea energiei fizice si intelectuale a angajatilor, cu impact asupra productivității;îmbunatatirea relatiilor de familie si stabilirea echilibrului între viata profesionala si viața personală, cu impact asupra motivației;4.d) obținerea de venituri suplimentare pentru angajați pentru vacanțe, oferind oportunitatea redescoperirii Romaniei ca destinatie preferată de vacanță;4. e) mentinerea puterii de cumparare a angajatilor4. f) sprijinirea angajatorilor  sa aiba oferte atractive la angajare sisareduca absenteismul4. g) aduce o valoare adaugată asupra economiei naționale, prin dezvoltarea turismului in Romania.4. h) genereaza o valoare adaugata mult mai mare decat daca sistemul ar fi desfiintat sau inlocuit cu o alocatie in bani.Este recomandabil ca în 2019 și în viitor valoarea voucherelor de vacanta să crească, cel puțin cu rata inflației și o sumă care să permită angajatilor sa beneficieze de pachete de servicii turistice complete, fara a fi nevoiti să aloce sume suplimentare.Pentru o eficiență crescută a sistemului de vouchere, atât din perspectiva angajaților, cât si a unităților/agențiilor turistice: este indicată acordarera acestui beneficiu la începutul anului calendaristic, astfel incat angajatii sa beneficieze de ofertele speciale de tip “early booking”, evitand astfel prețurile mai ridicate din perioadele de varf; si este indicat ca voucherele de vacanță să se acorde pe suport electronic, pentru a permite plăți fracționate, siguranța sporită și facilitarea utilizării.Pentru detalii va rugam sa ne contactati la office@apet-romania.roh Beneficii percepute de angajatorii care utilizeaza voucherele de vacanta: 
[ detalii ]

Raport de cercetare al Academiei Romane despre impactul tichetelor valorice in Romania

Studiul „Impactul economic, social și financiar al sistemului tichetelor valorice (tichete de masă, tichete cadou, vouchere de vacanță)”
[ detalii ]

Studiu asupra percepției sistemului de tichete valorice

Tichetele de masa si tichetele cadou sunt sunt cele mai cunoscute, cele mai des acordate și cele mai dorite de către angajați. Studiul realizat de GfK  arata ca tichetele valorice se bucură de un larg sprijin în rândul salariaților și angajatorilor din România, fiind totodată foarte apreciate de comercianții parteneri unde sunt utilizate. 
[ detalii ]