Proiecte

Impactul macroeconomic al creșterii valorii tichetelor de masă în România

Studiu 2013Studiul “Impactul Macroeconomic al creșterii valorii tichetelor de masă în România -2013” oferă o evaluare a impactului macroeconomic al creșterii valorii nominale a tichetelor de masă din România.

Acest exercițiu arată că, în urma crizei financiare și într-un mediu economic stabil și resurse limitate, tichetele de masă sunt un instrument valoros pentru creșterea beneficiilor angajaților și sprijinirea afacerilor.

Tichetele de masă pot fi văzute ca instrumente ale politicii sociale folosite de companii și de stat pentru a oferi beneficii sub formă de indemnizații sociale angajaților lor, ele descurajează munca la negru, susțin activitatea economică și crearea de locuri de muncă. În plus, utilizarea lor conduce la o productivitate a muncii mai mare, angajați sănătoși și susține consumul casnic și colectarea suplimentară de TVA. Dovezile arată că, cu cât suma primită de angajat sub formă de tichete de masă este mai mare, cu atât mai multe sunt beneficiile.

Analiza include trei teme principale. Prima temă prezintă o imagine de ansamblu a diferitelor sisteme de tichete de masă din întreaga lume, include exemple și evidențiază legătura directă dintre valoarea tichetelor de masă și beneficiile socio-economice pe care le generează, cea de-a doua secțiune oferă o analiză în profunzime a tichetelor în România, în timp ce cea de-a treia temă oferă dovezi cu privire la efectele creșterii valorii nominale a tichetelor de masă. Prin utilizarea unui model econometric și a unei analize de scenarii, a fost demonstrat efectul general pozitiv în ceea ce privește creșterea veniturilor la bugetul general consolidat, TVA colectat de stat, impozitul pe venit plătit de către angajați, alte aspecte generatoare de efecte indirecte.

Rezultatele datelor analizate arată că, în România, valoarea reală a tichetelor de masă a scăzut de-a lungul timpului ca rezultat al neindexării cu indicele prețului de consum (IPC) în fiecare semestru, așa cum fusese inițial plănuit. În plus, dacă în condițiile actuale valoarea nominală a tichetelor de masă ar crește cu 1% atunci veniturile totale colectate la bugetul de stat vor crește cu 1,58%, ceea ce dovedește că până și o majorare mică este benefică. Acest lucru înseamnă că, dacă numărul de utilizatori și numărul tichetelor de masă rămân constante (Scenariul 1), există un impact direct și indirect pozitiv asupra bugetului de stat printr-o schimbare a valorii nominale a tichetelor. În cazul în care numărul de utilizatori va urma același tipar ca și economia în ansamblu (Scenariul 3), veniturile statului vor fi chiar mai mari decât în cazul Scenariului 1. Cel de-al doilea scenariu arată că, pentru a maximiza efectele veniturilor la bugetul de stat, creșterea valorii nominale este o opțiune mai bună decât creșterea numărului de tichete prin lărgirea numărului de utilizatori.

O creștere în valoare nominală a tichetelor de masă ar aduce, în afară de venituri mai mari la buget, beneficii sociale și economice pentru angajați și angajatori. În cazul angajatorilor, tichetele de masă sunt un mecanism de micșorare a taxelor plătite la stat, o metodă de manifestare a responsabilității sociale și un instrument motivațional, în timp ce pentru angajați, tichetele de masă reprezintă o creștere a puterii de cumpărare, un mijloc de motivație și un mijloc de îmbunătățire a calității vieții și sănătății.

Consultati aici Studiul Impactul macroeconomic al cresterii valorii tichetelor de masa 2013

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la: office@apet-romania.ro