Proiecte

Studiu asupra percepției sistemului de tichete valorice

Tichetele de masa si tichetele cadou sunt sunt cele mai cunoscute, cele mai des acordate și cele mai dorite de către angajați. Studiul realizat de GfK  arata ca tichetele valorice se bucură de un larg sprijin în rândul salariaților și angajatorilor din România, fiind totodată foarte apreciate de comercianții parteneri unde sunt utilizate. 

Angajatorii consideră tichetele valorice, în special tichetele de masă, ca fiind esențiale pentru bunul mers al afacerii lor din prisma beneficiilor pe care le aduc : optimizarea costurilor prin facilitățile fiscale asociate acordării tichetelor, ameliorarea climatului de lucru și creșterea productivității angajaților. Sistemul tichetelor valorice poate ajuta angajatorii și în eforturile lor de a răspunde provocărilor actuale legate de atragerea și retenția de personal, precum și de motivarea angajaților. Angajatorii consideră că sistemul de tichete este ușor de implementat și majoritatea intenționează să ofere mai multe tichete angajaților în viitorul apropiat.

Pentru comercianții parteneri, tichetele valorice înseamnă creșterea vânzărilor, a numărului de clienți și a valorii medii a unei tranzacții. Tichetele de masă și tichetele cadou au rata cea mai mare de penetrare în rândul comercianților, fiind acceptate de o rețea vastă de parteneri. Cererea din partea clienților este principalul motiv pentru acceptarea la plată a tichetelor valorice pentru toate categoriile de comercianți.

 La 20 de ani de la introducerea pe piața din România, tichetul de masă este considerat de către angajați drept un beneficiu extrasalarial valoros, componentă esențială a pachetului salarial. Tichetul de masă înseamnă pentru salariați creșterea puterii de cumpărare, sprijin pentru achiziția de alimente, motivare crescută la locul de muncă și hrană de calitate mai bună.

 

Companii care acordă tichete valorice

96% dintre companiile care acordă tichete valorice angajaților lor sunt mulțumite și foarte mulțumite de sistemul de tichete, iar 92% consideră că acest sistem este ușor de implementat. (slide 11)

Beneficiile percepute de angajatorii care acordă tichete valorice :

 • ♦  Avantajele fiscale asociate adoptării sistemului de tichete (84% dintre respondenți)
 • ♦  Îmbunătățirea atmosferei la locul de muncă pentru angajați (75% dintre respondenți)
 • ♦  Creșterea productivității angajaților (46% dintre respondenți)
 • ♦  Reducerea absenteismului în rândul angajaților (35% dintre respondenți)

(slide 12)

Principalele motive pentru care angajatorii adoptă sistemul tichetelor valorice:

 • ♦  Optimizarea costurilor prin facilitățile fiscale asociate tichetelor valorice (46% dintre respondenți)
 • ♦  Motivarea angajaților, cu impact asupra competitivității companiei, a atragerii și retenției de personal (36% dintre respondenți)

(slide 13)

80% dintre angajatorii care acordă tichete valorice angajaților consideră că tichetele de masă (pe suport de hârtie și pe suport electronic) sunt esențiale pentru bunul mers al afacerii lor. (slide 10).

Companii care nu acordă tichete valorice

Gradul de conștientizare a avantajelor asociate tichetelor valorice este mai redus în rândul companiilor care nu le acordă, comparativ cu cele care o fac. (slide 15)

47% dintre companiile care nu acordă tichete valorice nu le consideră esențiale pentru derularea afacerii, în timp ce 46% apreciază că tichetele de masă (pe suport de hărtie și electronic) sunt esențiale pentru bunul mers al afacerii. (slide 17)

Angajați beneficiari

Tichetele de masă și tichetele cadou sunt cele mai cunoscute și cele mai des acordate tichete valorice :

 • ♦  99% dintre salariații care beneficiază de tichete valorice au auzit de tichetele de masă, iar 75% dintre ei le primesc
 • ♦  97% dintre angajații care primesc tichete valorice au auzit de tichetele cadou, iar 46% dintre ei beneficiază de ele

(slide 22)

74% dintre angajații care beneficiază de tichete de masă (pe suport de hârtie și electronic) consideră că acestea sunt esențiale pentru ei. (slide 23)

Principalele beneficii ale tichetelor de masă în opinia angajaților :

 • ♦  Creșterea puterii de cumpărare (77% dintre respondenți)
 • ♦  Asigurarea hranei cu libertatea de alegere a locului de procurare/consum (66% dintre respondenți)
 • ♦  Instrument de motivare la locul de muncă (63% dintre respondenți)
 • ♦  Calitate mai bună a hranei (31% dintre respondenți)

(slide 23)

Beneficiarii consideră că sistemul tichetelor de masă este bun și simplu de utilizat :

 • ♦  86% dintre ei spun că tichetele de masă reprezintă un beneficiu valoros
 • ♦  48% apreciază că acestea sunt un mijloc de recunoaștere a muncii depuse
 • ♦  45% consideră că tichetele de masă sunt un drept indispensabil
 • ♦  45% spun că acordarea de tichete de masă este un aspect de care țin cont la angajare
 • ♦  90% susțin că utilizarea tichetelor de masă este ușoară

(slide 24)

62% dintre angajații care beneficiază de tichete de masă așteaptă momentul distribuirii tichetelor de masă pentru că :

 • ♦  reprezintă un beneficiu valoros pentru ei (88% dintre respondenți)
 • ♦  constituie o parte importantă a veniturilor (70% dintre respondenți)
 • ♦  cresc motivația (42% dintre respondenți)
 • ♦  permit o masă la restaurant în timpul pauzei de masă (12% dintre respondenți)

(slide 25)

Echilibrul între viața personală și viața profesională

44% dintre salariați preferă să ia masa de prânz cu colegii și 95% dintre ei preferă un prânz sănătos, conștientizând importanța unei alimentații sănătoase și a socializării pentru menținerea unui nivel ridicat de satisfacție la locul de muncă și a echilibrului între viața personală și viața profesională.

Comercianți parteneri

Dintre tichetele valorice, tichetele de masă și tichetele cadou beneficiază de cea mai vastă rețea de acceptare la plată din România. (slide 37)

Nivel ridicat de satisfacție în rândul comercianților parteneri cu privire la tichetele acceptate la plată :

 • ♦  77% satisfăcuți și foarte satisfăcuți de tichetele de masă electronice
 • ♦  75% satisfăcuți și foarte satisfăcuți de tichetele cadou
 • ♦  73% satisfăcuți și foarte satisfăcuți de tichetele de masă pe hârtie

(slide 38)

 • ♦  79% dintre comercianții parteneri care acceptă vouchere de vacanță – hoteluri, pensiuni, agenții de turism etc. – sunt satisfăcuți și foarte satisfăcuți de această modalitate de plata

(slide 38)

Tichetele de masă electronice sunt percepute ca fiind cel mai ușor de utilizat de către 81% dintre comercianți, urmate de voucherele de vacanță (63%), tichete de masă pe suport hârtie (59%) și tichetele cadou (54%). (slide 39)

Beneficiile sistemului de tichete valorice percepute de comercianții acceptanți :

 • ♦  Creșterea vânzărilor și a numărului de clienți (67% dintre respondenți)
 • ♦  Creșterea valorii medii a unei tranzacții (59% dintre respondenți)
 • ♦  Fidelizarea clienților (48% dintre respondenți)

(slide 41)

Principalul motiv pentru acceptarea la plată a tichetelor valorice pentru toate categoriile de comercianți este cererea din partea beneficiarilor. (slide 40)

Tichetele de masă cresc puterea de cumpărare a beneficiarilor și deci valoarea medie a coșului de cumpărături. Supermarketurile și magazinele de proximitate sunt primele beneficiare ale acestei creșteri, în proporție de 67% și respectiv 52%. (slide 42)

Metodologie

Studiul „Percepția asupra sistemului de tichete valorice” a fost realizat de GfK România la cererea Asociației Profesionale a Emitenților de Tichete (APET). Studiul a fost derulat în luna septembrie 2017, folosind tehnici de cercetare calitativă și cantitativă. Studiul a abordat reprezentanți ai angajatorilor din România care acordă sau nu tichete valorice (companii segmentate în funcție de numărul de angajați – 0-9; 10-49; 50-249; > 249 angajați), reprezentanți ai comercianților parteneri și utilizatori finali ai tichetelor valorice.

 

POATE ESTI INTERESAT SI DE

Studiu privind impactul biletelor de valoare asupra economiei românești
Biletele de valoare reprezintă unul dintre cele mai de succes exemple de politică publică din România ultimelor trei decenii, având un puternic impact pozitiv în plan economic, social și al încasărilor bugetare, arată un studiu realizat de o echipă de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din București (ASE) pentru Asociația Profesională a Emitenților de Tichete (APET).Conform studiului, care s-a concentrat pe impactul asupra economiei românești al tichetelor de masă, al tichetelor cadou și al voucherelor de vacanță în perioada 2014-2018, sumele cheltuite prin bilete de valoare produc un efect direct semnificativ, materializat printr-un plus de cifră de afaceri în sectoarele direct influențate de aceste bilete : comerț cu amănuntul, HORECA, agenții de turism și turoperatori. [1] Sumele alocate prin bilete de valoare au și un important efect indirect (de antrenare), influențând pozitiv cifra de afaceri în sectoarele indirect influențate de aceste bilete : comerțul cu ridicata și serviciile suport (transport bunuri și persoane, poștă și curierat, depozitare). [2] În fine, biletele de valoare induc un efect de antrenare agregat la nivel macroeconomic, influențând pozitiv veniturile bugetare, nivelul creditării persoanelor fizice (biletele de valoare îmbunătățesc nivelul venitului și sporesc capacitatea individuală de creditare), nivelul ocupării forței de muncă în sectorul serviciilor și dinamica Produsului Intern Brut real. Studiul prezintă detaliat toate aceste efecte pozitive și pentru fiecare categorie de bilete de valoare (tichete de masă, tichete cadou, vouchere de vacanță), incluzând și o estimare a acestor efecte pentru două scenarii potențiale – majorarea valorii tichetelor de masă și majorarea plafonului de deductibilitate fiscală pentru tichetele cadou. Totodată, dincolo de evidențierea rolului pe care biletele de valoare îl au în impulsionarea activității economice prin stimularea consumului și a ofertei interne, studiul trece în revistă și beneficiile intrinseci ale biletelor de valoare pentru părțile implicate, începând cu angajații și angajatorii. Dat fiind impactul puternic pozitiv al biletelor de valoare, studiul face și o serie de recomandări care vizează atât creșterea performanței sociale și economice a acestui instrument de politică publică (începând cu majorarea valorii nominale a tichetului de masă la 20 de lei pe zi), cât și extinderea aplicării sale spre alte domenii (educație, sănătate, servicii sociale).  Avantajele sistemului biletelor de valoarePentru angajați:Creșterea venitului disponibil și a nivelului de traiÎmbunătățirea stării de sănătate fizică și psihicăCreșterea productivității și disciplinei muncii Creșterea calității vieții prin diversificarea bugetului de consum  Pentru angajatori:Reducerea costului forței de muncăÎmbunătățirea productivității muncii și reducerea absenteismului Creșterea motivării și loialității salariațilorCreșterea retenției de personalCreșterea responsabilității sociale față de angajat Pentru economieCreșterea activității economice și crearea de locuri de muncă prin stimularea consumului și a ofertei interne Impact pozitiv asupra:-          cifrei de afaceri-          profitabilității-          ratei investițiilor-          productivității-          ocupării-          eficienței-          valorii adăugateîn sectoarele de servicii:-          comerț cu amănuntul-          HORECA-          turism-          comerț cu ridicata -          transport, curierat și depozitare  Creșterea încasărilor bugetare prin:-          veniturile fiscale aferente activității economice și locurilor de muncă generate, care depășesc facilitățile fiscale-          reducerea economiei subterane prin descurajarea muncii la negru și reducerea evaziunii fiscale-          reducerea cheltuielilor aferente serviciilor de asistență socială, șomaj și asistență medicală prin îmbunătățirea stării de sănătate a beneficiarilor       ·      Impact pozitiv asupra bugetului public prin evitarea supradimensionării acestuia prin taxare pe de o parte și subvenții de cealaltă parte, permițând utilizarea deductibilității fiscale pentru țintirea eficientă a obiectivelor de politică publică Impactul economic, social și bugetar al biletelor de valoare Sintetiza în cifre a rezultatelor studiului :       ·     1 leu cheltuit prin bilete de valoare  generează direct un plus de 0,15 lei în comerțul cu amănuntul, 0,36 lei în HORECA și 0,09 lei pentru agențiile de turism și touroperatorii din România;      ·     1 leu cheltuit prin bilete de valoare  antrenează 0,52 lei ca cifră de afaceri suplimentară în comerțul cu ridicata;     ·      1 leu cheltuit prin bilete de valoare antrenează apoi 0,14 lei în servicii de transport totale (mărfuri și persoane), 0,29 lei în servicii de poștă și curierat și 0,25 lei în servicii de depozitare;      ·     1 leu cheltuit prin bilete de valoare antrenează 0,78 lei ca venituri la bugetul de stat.-          Practic, prin efectul de antrenare, veniturile care se întorc la bugetul de stat depășesc facilitățile fiscale pe care le acordă statul prin biletele de valoare, luând aici în considerare nu doar veniturile bugetare generate direct de biletele de valoare, ci și veniturile fiscale antrenate de acestea prin impactul direct și indirect pe care îl au în mod suplimentar asupra diferitelor sectoare de servicii din România analizate;      ·      1 leu cheltuit prin bilete de valoare antrenează 0,38 lei credit suplimentar acordat persoanelor fizice din România;      ·         500.000 lei cheltuiți prin bilete de valoare pe an contribuie la crearea unui nou loc de muncă doar în sectorul serviciilor;      ·     1 leu cheltuit prin bilete de valoare antrenează în final 3,39 lei în Produsul Intern Brut.-          Cifra este cu atât mai remarcabilă cu cât acest 1 leu cheltuit prin bilete de valoare este cheltuit de către angajatori (și nu direct de către stat), iar fiecare asemenea 1 leu nu presupune mai mult de 0,3 lei la care statul renunță prin facilitățile fiscale oferite. Nu este ușor de găsit o altă formă de cheltuială a statului care să aibă un asemenea efect de antrenare la nivelul economiei.   Efectul direct și indirect (de antrenare) al biletelor de valoare

[ detalii ]
România de vacanță – descopera destinatii de vacanta mai putin cunoscute
APET  desfasoara campania de informare România de vacanță - un proiect de informare al APET prin care sunt promovate destinații mai puțin frecventate, dar care au potențial maxim pentru o vacanță de neuitat. În acest scop, APET va lansa o serie de materiale video filmate în zone precum Olt, Vâlcea, Suceava, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Târgu-Mureș, Buzău, Sibiu, în care vor fi prezentate atracții culturale și naturale menite să-i determine pe români să descopere noi colțuri ale României și să pornească într-o nouă experiență turistică.Poti urmari campania APET pe Facebook, YouTube, Instagram.Mai multe detalii despre campanie aici.https://www.youtube.com/watch?v=55xmfdExGEUhttps://www.youtube.com/watch?v=7FdLXioamos

[ detalii ]
ANALIZA privind perceptiile, evaluarile, atitudinile, comportamentul de utilizare si motivatiile specifice privind sistemul voucherelor de vacanta din Romania
Ordonanţa de Urgenţă nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă a vizat  introducerea tichetelor de vacanţă, ca măsură în favoarea angajatului, căruia îi cresc veniturile reale, şi în favoarea angajatorului, care are posibilitatea şi este stimulat să acorde angajaţilor, alături de salariu, vacanţe în ţară, prin intermediul tichetelor de vacanţă, cu rol de recuperare a capacităţii de muncă, de creştere a productivităţii muncii salariatului şi de motivare a acestuia pentru a-şi menţine calitatea de salariat în respectiva întreprindere, ceea ce va genera stabilitate şi eficienţă mărite.Pentru analizarea impactului pe care sistemul voucherelor de vacanta il are in Romania și evidentierea efectelor generate din implementarea acestuia,  Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), în colaborare cu APET (Asociația Profesională a Emitenților de Tichete), FIHR (Federația Industriei Hoteliere din România), ANAT (Asociatia Nationala a Agențiilor de Turism din România), FPTR (Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc) și cu sprijinul partenerilor media și partenerilor instituționali (confederații/federații sindicale precum și autorități publice) a realizat în perioada 17.09-20.11.2018 un amplu sondaj privind opinia salariaților, angajatorilor, agențiilor turistice și structurilor de primire turistice în acest domeniu.Analiza realizată s-a bazat pe date statistice oficiale și pe patru chestionare, completate on-line și pe bază de interviu telefonic asistat de calculator (CATI), pe un eșantin reprezentativ, care au vizat centralizarea percepțiilor, evaluărilor, atitudinilor privind sistemul de vouchere de vacanță din România, comportamentului de utilizare și motivațiilor specific pe fiecare grup vizat, respectiv: beneficiari - angajați din sectorul public și privat (572 de respondenți), angajatori din sectorul public și privat agenții de turism (110 respondenți) si  agenții de turism și hoteluri, case de oaspeți/pensiuni (190 de respondenți).Analiza realizată de CNIPMMR a avut drept obiectiv sa ofere autoritatilor publice si tuturor partilor interesate informatii privind modul in care sistemul voucherelor de vacanta isi aduce contributia la bugetului de stat, la  dezvoltarea economiei locale si la combaterea economiei subterane, concluziile generale fiind că sistemul voucherelor de vacantă:1. contribuie la dezvoltarea turismului și la redescoperirea României, ca ramura a economiei cu un potential de dezvoltare strategic, adoptarea de politici publice de susținere a turismului aducând beneficii importante și asigurând redescoperirea Romania ca destinație preferată de vacanță;are un impact important financiar asupra bugetului consolidat, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung - beneficiile financiare totale, directe și indirecte, pentru bugetul de stat (incluzând în acest termen și bugetul asigurărilor sociale/sănătate) se ridică la un nivel de 45-50% din valoarea voucherelor emise, la nivelul anului de emitere a voucherelor. La acest efect se adaugă și beneficiile din anii următori acordării voucherelor, elementul cu cel mai semnificativ impact în acest sens fiind dezvoltarea capacităților de cazare prin investițiile realizate în domeniul turismului; recuperarea investiției realizate (prin emiterea voucherelor de vacanță într-un anumit an calendaristic) este amortizată într-un termen de aproximativ 2 ani (anul în care au fost emise și anul imediat următor); 2. are un impact semnificativ in dezvoltarea turismului pe regiuni și asupra dezvoltarii economiei locale prin:2.a) stimularea dezvoltarii turismului si a cresterii numarului de turisti care au calatorit si implicit de crearea de noi locuri de munca  in acest sector de activitate2.b) stimularea dezvoltarii sectorului de restaurante si servicii de agrement, prin datorita cresterii numarului de turisti  si implicit crearea de noi locuri de munca in acest sector de activitate;2. c)creșterea sumelor disponibile pentru investiții în turism și dezvoltarea unei oferte variate de servicii; 3. are un impact determinant asupra reducerii economiei subterane prin:3.a) incurajarea angajatorilor de a incheia contracte de munca, pentru a beneficia de avantajele fiscale oferite de voucherele de vacantaincurajarea comerciantilor din turism sa isi declare veniturile prin includerea acestora in reteaua de afiliere la sistem, implicit declarand sumele provenite din utilizarea voucherelor de vacanta si platind taxe 4. are un semnificativ impact social, determinând:4.a ) cresterea numarului de locuri de munca create ca urmare a generarii cresterii activitatii in diferite sectoare de activitate: producerea de alimente, comert de alimente, servicii de alimentatie publica, servicii de agreement, transport, etc.;4. b) cresterea productivitatii muncii si a motivatiei angajatilor;4. c) recuperarea energiei fizice si intelectuale a angajatilor, cu impact asupra productivității;îmbunatatirea relatiilor de familie si stabilirea echilibrului între viata profesionala si viața personală, cu impact asupra motivației;4.d) obținerea de venituri suplimentare pentru angajați pentru vacanțe, oferind oportunitatea redescoperirii Romaniei ca destinatie preferată de vacanță;4. e) mentinerea puterii de cumparare a angajatilor4. f) sprijinirea angajatorilor  sa aiba oferte atractive la angajare sisareduca absenteismul4. g) aduce o valoare adaugată asupra economiei naționale, prin dezvoltarea turismului in Romania.4. h) genereaza o valoare adaugata mult mai mare decat daca sistemul ar fi desfiintat sau inlocuit cu o alocatie in bani.Este recomandabil ca în 2019 și în viitor valoarea voucherelor de vacanta să crească, cel puțin cu rata inflației și o sumă care să permită angajatilor sa beneficieze de pachete de servicii turistice complete, fara a fi nevoiti să aloce sume suplimentare.Pentru o eficiență crescută a sistemului de vouchere, atât din perspectiva angajaților, cât si a unităților/agențiilor turistice: este indicată acordarera acestui beneficiu la începutul anului calendaristic, astfel incat angajatii sa beneficieze de ofertele speciale de tip “early booking”, evitand astfel prețurile mai ridicate din perioadele de varf; si este indicat ca voucherele de vacanță să se acorde pe suport electronic, pentru a permite plăți fracționate, siguranța sporită și facilitarea utilizării.Pentru detalii va rugam sa ne contactati la office@apet-romania.rohBeneficii percepute de angajatorii care utilizeaza voucherele de vacanta: 

[ detalii ]